Национальный научный центр материнства и детства астана – Корпоративный фонд “University Medical Center”

Национальный научный центр материнства и детства

“University Medical Center” корпоративтік қорының Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы 500 төсекорынға арналған көп бейінді стационар.

Орталықта педиатрия, балалар хирургиясы, неонатология, акушерлік-гинекология және экстракорпоральды ұрықтандыру салаларында мамандандырылған және жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсетіледі.  


Жетістіктері

JCI (Joint Commission International) халықаралық аккредитациялық комиссиясының сертификатын алған ТМД елдеріндегі алғашқы ірі көп бейінді стационар.

Қазақстанда алғаш рет балалар арасында бүйрек транплантациясы, гемопоэтикалық дің жасушаларының транплантациясы, бауыр транплантациясы, буынды эндопротездеу, балалар арасында сколиоздан болатын дененің қисаюын хирургиялық жолмен түзету, жаңа туған нәрестелерге перитонеальды диализ жасау сияқты жоғары мамандандырылған хирургиялық операциялар жасалды.     


Басты бағыттар

Тәуекел тобына жататын әйелдерді қоса алғанда

жүктілікті қадағалау және күрделі жағдайларда босандыру.  

Неонатальды күтім – салмағы 1000 граммнан төмен шала туылған нәрестелерге күтім жасау.

Балалар арасындағы күрделі соматикалық ауруларды диагностикалау және емдеу.

Генетикалық зертхана – даму барысындағы ерте ақауларды пренатальды диагностикалау және кемік майы жасушаларына цитогенетикалық сараптама жасау.

Экстракорпоральды ұрықтандыру (ЭКО) – жаңа буындағы репродуктивтік қосалқы технологиялардың барлық түрлері. 

Көкірек қуысы, құрсақ қуысы, ішастар арты кеңістігі, бет-жақ, ЛОР органдары, қозғалыс-тірек аппаратына реконструктивтік-пластикалық хирургия. 

Кіші инвазивті хирургия – даму ақытушылықтары және көкірек қуысы, құрсақ қуысы, ішастар арты кеңістігі ауруларында эндовидеохирургиялық операциялар.


Статистика

  • 9 ірі ғылыми жоба іске асырылды.
  • 102 инновациялық технология енгізілді.
  • 1350-ден астам медициналық қызмет көрсетіледі.
  • Жыл сайын 15 000-дай адам жатып, емделеді. 
  • Босанулар саны – 15474.
  • Жасалған ЭКО шаралары – 1605.
  • Әлемнің 10 елінің 15 клиникамен серіктестік.
Бөлімдер

umc.org.kz

Портал НМХ | Портал медицинского холдинга

Схема трансформации АО “НМХ”

Объявление

04.04.2018

ТОО «Национальный медицинский холдинг», зарегистрированный по адресу: 010000, г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 5/1, офис 602 уведомляет об уменьшении уставного капитала на основании решения Единственного участника от 20 марта 2018 года № 20.03.18. Требования кредиторов принимаются в течение одного месяца с даты публикации настоящего уведомления по адресу г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары, д. 5/1, офис 602.Объявление

28.02.2018

ТОО «Национальный медицинский холдинг», реорганизованное путем преобразования АО «Национальный медицинский холдинг», уведомляет о государственной регистрации в ГУ «Управление Юстиции Есильского района Департамента юстиции города Астана» 26 февраля 2018 года. Адрес регистрации ТОО «Национальный медицинский холдинг»: 010000, г. Астана, ул. Керей- Жанибек хандары, 5/1 офис 602.Объявление

06.02.2018

АО «Национальный медицинский холдинг», зарегистрированное по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, уведомляет, что решением Единственного участника ТОО «Национальный медицинский холдинг» от 6 февраля 2018 года № 06.02.18 принято решение об утверждении Устава, Положения о Наблюдательном совете, избрании состава Наблюдательного совета и Исполнительного органа ТОО «Национальный медицинский холдинг», создаваемого путем реорганизации АО «Национальный медицинский холдинг».Объявление

06.02.2018

АО «Национальный медицинский холдинг», зарегистрированное по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, уведомляет, что решением Единственного акционера от 6 февраля 2018 года № 06.02.18 принято решение об утверждении передаточного акта на основании решения «О реорганизации АО «Национальный медицинский холдинг» путем преобразования в ТОО «Национальный медицинский холдинг», принятого Единственным акционером от 14 ноября 2017 года №14.11.17.Объявление

28.12.2017

АО «Национальный медицинский холдинг» БИН 080640004622, зарегистрированное по адресу г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, сообщает, что внесенный в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг выпуск простых акций в соответствии со свидетельством об аннулировании выпуска акций от 26 декабря 2017 года №5664 считать аннулированным с 4 января 2018 года.Объявление

14.11.2017

Акционерное общество «Национальный медицинский холдинг» (далее – АО «НМХ»), зарегистрированное по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, уведомляет, что решением Единственного акционера от 14 ноября 2017 года № 14.11.17 принято решение о реорганизации АО «НМХ» путем преобразования в ТОО «Национальный медицинский холдинг» на условиях правопреемства по всем правам и обязательствам. Уведомляем, что все претензии принимаются письменно акционерным обществом «Национальный медицинский холдинг» по адресу: г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары 5/1, оф. 602 в течение 2 (двух) месяцев с момента, установленного статьей 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан.Объявление

25.10.2017


АО «Национальный научный центр материнства и детства» БИН 061140007509, сообщает, о прекращении деятельности АО «Национальный научный центр материнства и детства» путем присоединения к АО «Национальный медицинский холдинг» в соответствии с приказом ГУ «Управления Юстиции Есильского района Департамента юстиции города Астаны» от 25 октября 2017 года № 2433

Объявление

13.10.2017


АО «Республиканский детский реабилитационный центр» БИН 070940002605, сообщает, о прекращении деятельности АО «Республиканский детский реабилитационный центр» путем присоединения к АО «Национальный медицинский холдинг» в соответствии с приказом ГУ «Управления Юстиции Есильского района Департамента юстиции города Астаны» от 13 октября 2017 года № 2313

Объявление

12.09.2017


АО «Республиканский диагностический центр» БИН 080540016923, сообщает, о прекращении деятельности АО «Республиканский диагностический центр» путем присоединения к АО «Национальный медицинский холдинг» в соответствии с приказом ГУ «Управления Юстиции Есильского района Департамента юстиции города Астаны» от 12 сентября 2017 года № 2038


Объявление

06.09.2017

АО «Национальный научный центр материнства и детства» БИН 061140007509, зарегистрированное по адресу г. Астана, пр. Туран 32, сообщает, что внесенный в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг выпуск простых акций в соответствии со свидетельством об аннулировании выпуска акций от 6 сентября 2017 года №5495 считать аннулированным с 13 сентября 2017 года.

Объявление

29.08.2017

АО «Республиканский диагностический центр» БИН 080540016923, зарегистрированное по адресу г. Астана, ул. Сыганак, д.2 сообщает, что внесенный в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг выпуск простых акций в соответствии со свидетельством об аннулировании выпуска акций от 29 августа 2017 года №5723 считать аннулированным с 5 сентября 2017 года.

Объявление

14.08.2017

АО «Республиканский детский реабилитационный центр» БИН 070940002605, зарегистрированное по адресу г. Астана, пр. Туран 36, сообщает, что внесенный в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг выпуск простых акций в соответствии со свидетельством об аннулировании выпуска акций от 14 августа 2017 года №5675 считать аннулированным с 22 августа 2017 года.


Объявление

30.06.2017

АО «Национальный медицинский холдинг», уведомляет, что 29 июня 2017 года принято решение о заключении крупной сделки с АО «Республиканский детский реабилитационный центр», АО «Национальный научный центр материнства и детства» и АО «Республиканский диагностический центр».


УВЕДОМЛЕНИЕ

02.06.2017

АО «Национальный медицинский холдинг», являющийся собственником    100 % пакета акций АО «Республиканский диагностический центр» (БИН 080540016923), АО «Республиканский детский реабилитационный центр» (БИН070940002605), АО «Национальный научный центр материнства и детства» (БИН061140007509),  руководствуясь пунктом 1 статьи 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан и пунктом 5 статьи 83 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

уведомляет, что 30 мая 2017 года утвержден передаточный акт на основании решения  «О реорганизации на условиях правопреемства по всем правам и обязательствам», принятого на совместном общем собрании акционеров АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Республиканский детский реабилитационный центр», АО «Национальный научный центр материнства и детства» и АО «Республиканский диагностический центр» от 28 марта 2017 года, и опубликованного в газете «Казахстанская правда» от 31 марта 2017 года № 62.

Уведомляем, что все претензии принимаются письменно акционерным обществом «Национальный медицинский холдинг» по адресу: г. Астана, ул. Керей Жанибек хандары 3, блок Б, 4 этаж в течение 2 (двух) месяцев с момента, установленного статьей 48 Гражданского кодекса Республики Казахстан.


Объявление

01.06.2017

Акционерное общество «Национальный медицинский холдинг» (далее – АО «НМХ»), зарегистрированное по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, уведомляет, что решением совместного общего собрания акционеров АО «НМХ» и АО «Республиканский диагностический центр», АО «Республиканский детский реабилитационный центр», АО «Национальный научный центр материнства и детства» от 30 мая 2017 года № 30.05.17 принято решение об утверждении договоров присоединения и передаточных актов между АО «Национальный медицинский холдинг» и:

1. АО «Республиканский диагностический центр»;
2. АО «Республиканский детский реабилитационный центр»;
3. АО «Национальный научный центр материнства и детства».Объявление АО «Национальный медицинский холдинг»

29.03.2017

Акционерное общество «Национальный медицинский холдинг» (далее – АО «НМХ»), зарегистрированное по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, уведомляет, что решением совместного общего собрания акционеров АО «НМХ» и АО «Республиканский диагностический центр» (далее – АО «РДЦ»), АО «Республиканский детский реабилитационный центр» (далее – АО «РДРЦ»), АО «Национальный научный центр материнства и детства» (далее – АО «ННЦМД») от 28 марта 2017 года № 28.03.17 принято решение о реорганизации АО «НМХ», зарегистрированный по адресу: 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 53, АО «РДЦ» зарегистрированный по адресу: 010000, г. Астана, улица Сыганак 2, АО «РДРЦ» зарегистрированный по адресу: 010000, г. Астана, проспект Туран 36, и АО «ННЦМД» зарегистрированный по адресу 010000, г. Астана, проспект Туран 32, путем присоединения к АО «НМХ» на условиях правопреемства по всем правам и обязательствам.


Информируем об изменениях в структуре группы компаний АО «Национальный медицинский холдинг».

26.06.2016

– решением Попечительского совета автономной организации образования «Назарбаев Университет» №20 от 20 сентября 2015 года создан корпоративный фонд «University Medical Center» – некоммерческая организация, главной целью деятельности которой является улучшение здоровья общества посредством интеграции образования, науки и клинической практики. Для реализации главной цели корпоративного фонда, деятельность клиник Национального научного центра материнства и детства, Республиканского детского реабилитационного центра и Республиканского диагностического центра акционерного общества «Национальный медицинский холдинг» с 1 января 2016 года передана в соответствующие филиалы корпоративного фонда «University Medical Center» (Интернет-ресурс: http://umc.org.kz/).

– Постановлением Правительства Республики Казахстан № 162 от 31 марта 2016 года акции АО «Национальный центр нейрохирургии» переданы в республиканскую собственность.

– Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2016 года акции АО «Национальный научный кардиохирургический центр» переданы в республиканскую собственность.

– решением Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» № 23.12.16 от 23 декабря 2016 года акции АО «Национальный научный центр онкологии и трансплантологии» переданы в корпоративный фонд «University Medical Center».

– решением Совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» № 1 от 15 февраля 2017 года 100% доля участия в ТОО «Innovation Medical Engineering Center» передана в ЧУ «Nazarbayev University Rezearch and Innovation System».  

Реорганизацию группы компаний АО «Национальный медицинский холдинг» планируется завершить присоединением АО «Республиканский диагностический центр», АО «Республиканский детский реабилитационный центр» и АО «Национальный научный центр материнства и детства» к АО «Национальный медицинский холдинг», акции которого будут переданы в корпоративный фонд «University Medical Center».

Новости

www.nmh.kz

Национальный Научный центр материнства и детства.Астана.Для Казахстана.

Может кому нибудь пригодится.Сама я из Караганды, но рожать пришлось в этом центре в Астане.Искала в свое время про него информацию ее было совсем мало.И вот после того как я сама родила там могу много про него сказать.Я очень боялась туда ехать.Мы договаривались рожать в Караганде в михаиловке пока не узнали про порок, который начали подозревать у нашего малыша.Честно говоря были шокированы этим.Естественно ребенку после родов требовалась операция.И вопрос стал о том, что нужен спец.род дом с отделением хирургии.Оказалось такой есть в Астане.Нам дали квоту, чтоб туда поехать.Но ехать было страшно.Перерыв весь инет информации про него почти не было, да и отзывов всего 2 было, один положительный второй отрицательный.Не знала как реагировать.Сначала решила не ехать.И пошла в детскую больницу на 45 квартале.Попав на консультацию к хирургам они в один голос сказали однозначно надо ехать.Вердикт был такой здесь можем не спасти да и времени много можем потерять.Однозначно Астана.Я помню расплакалась рожать в другом городе очень страшно.Тем более когда все родные не рядом.Но спасать ребенка надо было.Поэтому пришлось ехать.Приехала туда.Приняли быстро.Осмотрели.Сразу вердикт.Ребенок не меньше 4 кг (родила 4216).Гинеколог имя к сожалению не запомнила очень поддержала.Сказала такой крупный по любому здоровый родится.Две недели я пролежала в патологии.Осмотр каждый день.Давление, ктг, все тоже как положено.Мед персонал супер.Поддерживали нас, бежали быстро если, что не так. Узи два раза делали.Смотрели сразу 3 узиста.Порок подтвердили.После этого.Сразу хирург пришел на консультацию.Поддержал тем, что сказал, что у него после такой операции еще не один ребенок не умер.Сразу я приободрилась.Хирург разговаривал со мной почти через день.Поддержал очень сильно.Потом пришло время родов.Было страшно.Слава богу со мной была моя любимая мамочка.Пришла акушерка и с ней врач мужчина.Ничего не спрашивая сказали, что изучили мою историю болезни.И начали все объяснять.Про схватки рассказывать не буду.Когда прошли потуги и начались роды возникло очень серьезное осложнение называется дистоция плечиков плода(проще говоря его плечики застряли у меня в тазу).Когда все это произошло я не поняла как, но возле меня было врачей и мед персонала человек 20.Врач пытался, чтоб я сама вытолкнула ребенка, а не получалось.И он его извлек ручным вмешательством(сразу скажу, что это не больно).Извлек правильно и быстро.Не повредив ничего.Все делали компетентно и слажено.Позже, когда я узнала что при такой патологии либо вакумом тащат, либо ломают ключицу.А нашему ничего не повредили слава Богу.Врачи с золотыми руками.Ребенка увезли в отделение хирургии.На следующий день и меня положили к ребенку.К сожалению порок они не определили сказав, что ребенок здоров.На самом деле порок проявил себя только в 2 месяца.И его диагностировать до этого времени не реально было.Все там понравилось, отношение врачей просто супер, там есть гостиница магазины и аптеки(все в том же здании).В отделении роддома все врачи просто супер.Врача который у меня принимал роды зовут ЛИ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ.Он просто супер.Еще один врач с которым я там столкнулась это Лилия Маратовна она очень много мне в чем помогла.Прекрасное отделение хирургии.И замечательный хирург Руслан Армеевич.Который узнав, что порок у нас проявился, хотел нас забрать сам на сан авиации в Астану, но наши врачи не дали.И консультировал нас после операции, звонил в Караганду хирургам которые нас оперировали и узнавал о состоянии ребенка.Здесь нам попался тоже отличный хирург Аскаров Мейрам Сатыбалдинович.Девочки всем кому придется там рожать в ННЦМД не бойтесь там все супер.Спасибо всем кто прочитал.

www.baby.ru

Национальный центр охраны материнства и детства

В период с 04.07-11.07.2019 года в НЦОМИД приезжала группа врачей из Киева (Украина) в составе: Жовнир В.А.-доктор мед.наук,главный врач центра кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.Тетерин А.В.-старший специалист по пренатальной диагностике. Шипов Д.О.-детс.кардиолог. В ходе визита обсуждены общие вопросы по усовершенствованию Читать дальше …

Национальный центр охраны материнства и детства объявляет о приеме в клиническую ординатуру на 2019-2022 гг. по следующим специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, детская хирургия, детская неврология, детская анестезиология и реаниматология, неонатология на контрактное и бюджетное обучение (по конкурсу). Документы принимаются до 5 июля Читать дальше …

1 июня 2019г. в 10-00 в Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) по адресу г. Бишкек, ул. Ахунбаева 190, проведется праздничное мероприятие в честь Всемирного дня защиты детей. В мероприятии примут участие депутаты Жогорку Кенеша, Премьер-министр КР, Министр здравоохранения КР, Посольство Ирана, Турции Читать дальше …

     Объявляет о приеме в клиническую ординатуру на 2018-2019 гг. по специальностям: акушерство и гинекология, педиатрия, детская хирургия, детская неврология, детская анестезиология и реаниматология, неонатальная. Документы до 16 июля представить по адресу г.Бишкек, ул. Ахунбаева,190(мкр. «Джал»)  Национальный центр охраны материнства Читать дальше …

Программа семинара-презентации «Врожденные пороки развития. От эмбриона до рождения. Норма и патология» Дата проведения: 25-26 мая 2018 года. Место проведения:  ДАМАС Количество участников :100 врачей ультразвуковой диагностики со всей республики Кыргызстан. Регистрация до 22.05. Начало Наименование тем Продолжительность 1 день Читать дальше …

В последние десятилетия- во всем мире отмечена тенденция к неуклонному росту распространенности наследственных болезней и врожденных аномалий среди населения.Около 40-50% ранней младенческой (перинатальной) смертности и инвалидности с детства, также обусловлены наследственными факторами, примерно 30% коек в детских стационарах заняты детьми с Читать дальше …

Всемирная Федерация гемофилии, в рамках Твининг-программы «Бишкек-Стамбул», 27 марта 2017г. на базе Национального центра охраны материнства и детства проводит семинар с участием детских гематологов и ортопедов из Турции.

Директор Национального центра охраны материнства и детства Узакбаев К.А. (НЦОМиД) поздравил коллектив клинического родильного дома Национального центра охраны материнства и детства (КРД НЦОМиД) и женщин, родивших детей 8 марта. Также новоиспеченные мамы получили цветы и ценные подарки. По информации КРД Читать дальше …

4.03.17 г ко дню врожденных пороков развития, по инициативе НЦОМИД.В Оше прошел семинар:»Ранняя диагностика врожденных пороков развития плода. Скрининг 1 триместра беременности. » присутствовало более 100 врачей с южных регионов Кыргызстана, занимающихся Ультразвуковой диагностикой . Были освещены вопросы антенатального наблюдения Читать дальше …

  С 22-23 сентября 2016 г. в Бишкеке  прошел  VIII Конгресс педиатров стран СНГ  и международная научно-практическая конференция  посвященная 55-летию Национального центра охраны материнства и детства,

           07.02.2016г. поступила в КРД НЦОМиД беременная 23 лет, жительница Жалабадской области с тяжелой экстрагенитальной патологией: сахарным диабетом 1 типа тяжелым течением, кетоацидоз, патологией со стороны почек, ЖКТ.           Состояние при поступлении Читать дальше …

НЦОМиД международный день Недоношенного ребенка В НЦОМиД торжественно проведен Международный День Недоношенного ребенка. В мире с 2009 года этот день принят Европейской Ассоциацией по уходу за новорожденными детьми.

 Фонда «Ага Хан» проведен обучающий курс медицинскому персоналу НЦОМиДВ НЦОМиД совместно с ресурсным центром электронного здравоохранения АКДН МЗ КР при поддержке международного фонда «Ага Хан» проведен обучающий курс медицинскому персоналу НЦОМиД

  Учитывая современные тенденции, прогресс в нанотехнологиях и телекоммуникациях на базе НЦОМиД открыт отдел телемедицины

Национальный центр охраны материнства и детства выражает глубокую благодарность и искреннюю признательность Министерству иностранных дел КР и Дипломатическому корпусу, аккредитованному в КР, за оказанную благотворительную помощь в виде медикаментов, предназначенных в отделения реанимации и отделение патологии недоношенных новорожденных детей НЦОМиД на Читать дальше …

ncomid.kg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *