Задания по казахскому языку: Задания по казахскому языку

Разноуровневые задания по казахскому языку

Деңгейлік тапсырмалар

І деңгей

Берілген етістіктерді өткен шақта жікте. (Данные глаголы проспрягай в прошедшем времени)

Алу, беру, сөйлеу.

ІІ деңгей

Күрделі осы шақтағы етістікті келер шаққа ауыстырып жаз. Сөйлемді орыс тіліне аудар. (Переделай сложные формы глагола в прошедшее время. Переведи предложения на русский язык)

1.Мен ерте тұрып жүрмін. 2. Сабақта оқушылар жаттығу жазып отыр. 3. Бізді шебер мамандыққа үйретіп жүр.

ІІІ деңгей

Берілген етістіктерді өткен шақта қолданып, шағын әңгіме жаз. (Используя глаголы в прошедшем времени, составь мини-рассказ).

Бітіру, түсу, таңдау, үйрену, ұнайды.

Деңгейлік тапсырмалар

І деңгей

1.Берілген етістіктерді өткен шақта жікте. (Данные глаголы проспрягай в прошедшем времени)

Жөндеу, аудару, кету.

ІІ деңгей

Күрделі осы шақтағы етістікті келер шаққа ауыстырып жаз. Сөйлемді орыс тіліне аудар. (Переделай сложные формы глагола в прошедшее время. Переведи предложения на русский язык)

1.Мен кітап оқып отырмын. 2. Сабақта оқушылар мәтін аударып отыр. 3. Сен еден жуып жүрсің.

ІІІ деңгей

Берілген етістіктерді өткен шақта қолданып, шағын әңгіме жаз. (Используя глаголы в прошедшем времени, составь мини-рассказ).

Бітіру, түсу, таңдау, үйрену, ұнайды.

Деңгейлік тапсырмалар

І деңгей

1.Берілген етістіктерді өткен шақта жікте. (Данные глаголы проспрягай в прошедшем времени)

Танысу, көшіру, көмектесу.

ІІ деңгей

Күрделі осы шақтағы етістікті келер шаққа ауыстырып жаз. Сөйлемді орыс тіліне аудар. (Переделай сложные формы глагола в прошедшее время. Переведи предложения на русский язык)

1.Мен мектепте оқып жүрмін . 2. Біз мұражайға барып жүрміз. 3. Олар газет оқып отыр.

ІІІ деңгей

Берілген етістіктерді өткен шақта қолданып, шағын әңгіме жаз. (Используя глаголы в прошедшем времени, составь мини-рассказ).

Бітіру, түсу, таңдау,

Деңгейлік тапсырмалар

І деңгей

1.Берілген етістіктерді өткен шақта жікте. (Данные глаголы проспрягай в прошедшем времени)

Жинау, тыңдау, отыру.

ІІ деңгей

Күрделі осы шақтағы етістікті келер шаққа ауыстырып жаз. Сөйлемді орыс тіліне аудар. (Переделай сложные формы глагола в прошедшее время. Переведи предложения на русский язык)

1.Мен досымды күтіп жүрмін. 2. Біз мұғалімді тыңдап отырмыз. 3. Ол сұраққа жауап беріп отыр.

ІІІ деңгей

Берілген етістіктерді өткен шақта қолданып, шағын әңгіме жаз. (Используя глаголы в прошедшем времени, составь мини-рассказ).

Бітіру, түсу, таңдау, үйрену, ұнайды.

Тестовые задания по казахскому языку

Тест тапсырмалары.

1.XXІ ғасырда табысты болу үшін әрбір азаматқа қажетті білім мен дағдыға терең әсер тигізген өзгерістер.

А)генетикалық

В) технологиятық

С) физиологиялық

Д) эвалюциялық

2.Сабақта тілдік қатынас үш түрлі жолмен іске асады.

А) жұптық,топтық,ұжымдық

В) жеке-дара,әлеуметтік,дара

С) топтық,жеке,әлеуметтік

Д) топтық,жеке, әлеуметтік

3) Оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру және кері байланыс берудегі мұғалімнің

әрекеті.

А) қиындықтарды анықтау

В) тапсырмаларды дайындау

С) бағыт-бағдар беру

Д) шараларды жоспарлау

4) Орта білім беру мазмұнын жаңарту неше бағытта жүзеге асады?

А) 2 бағытта

В) 4 бағытта

С) 3 бағытта

Д) 5 бағытта

5) Оқушылар нені білетіні,нені істей алатыны және қалыптасқан дағды негізінде білім алады деп қарастырған теория

А) Гуманистік

В) жағдаяттық

С) сындарлық

Д) теориялық

6) Оқушылардың мұғалім берген ақпараттың мәнін ұғынып,алған білімдерін есте сақтап,оны қолдана алуын қамтамасыз етуді көздейтін оқу

А) бағдарлы

В) бейінді

С) кешенді

Д) белсенді

7) Жаңа біліммен тығыз байланысты және бұған дейін ақпарат тұрғысынан қарастыратын білім беру бағдарламасы (Брунер)

А ) спиральді

В) гуманистік

С) модульді

Д) бағдарлы

8) Белсенді оқу тәсілдерін қолданып,оқушыға кері байланыс ұсына отырып,күрделі мақсаттар қоятын мұғалім рөлі

А) «ұйымдастырушы»

В) «қадағалаушы»

С) «бағыттаушы»

Д) «үйлестіруші»

9) Орта білім беру мазмұнын жаңартуды ішінара енгізу қай кезеңде жүзеге асады?

А) екінші

В) бірінші

С) төртінші

Д) үшінші

10) Белсенді оқу әдісіне жатпайды

А) жеке жұмыс

В) жоба әдісі

С) эвристикалық әдіс

Д) топтық жұмыс

11) Оқу үдерісін түзетіп отыруға мүмкіндік беретін бағалау түрі

А) жиынтық

В) жылдық

С) қалыптастырушы

Д) тоқсандық

12) Мұғалімнің күнделікті жеке сабағының жоспары

А) қысқа мерзімді

В) орта мерзімді

С) күнтізбелік

Д) ұзақ мерзімді

13) Белгілі бір оқу кезеңін аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында бағалау

А) жиынтық

Б) тәуелсіз

С) қалыптастырушы

Д) өзін-өзі

14) Тақырып немесе мәнмәтін арқылы байланыстырылған тізбектелген сабақтар топтамасының жоспары

А) күнтізбелік
В) қысқа мерзімді
С) ұзақ мерзімді

Д) орта мерзімді

15) Сыртқы уәжді арттыруға арналған тәсілдер негізделген қағидат (Скиннер)

А) аффектілік

В) әлеуметтік

С) бихиеверистік

Д) танымдық

Тестовые задания по казахскому языку

Тест

 1. Хэтти (2011) білім беру шараларының оқушыға әсерін талдау үшін қандай әдісті қолданды?

a) ТКО әдісі

b) ТҮК әдісі

c) метатану әдісі

d) метаталдау әдісі

2. Оқушылардың тіл туралы айту үшін қажетті тілдік қорын (метатіл) ұлағайтатының не дәлелдеді

a) оқу үдемелілігі

b) метатану

c) оқылым кезеңі

d) белсенді оқу

3. Барлық оқушылар оқу мен жазуды үйренуден бұрын …. үйренеді

a) жазу мен сөйлеуді

b) тыңдау мен сөйлеуді

c) сөйлеу мен жазуды

d) көру мен тыңдауды

4.Оқушы мұғалімді енжар ғана тыңдап қана қоймой, белсенді жұмысқа тартылуын көздейтін оқу түрі

a) мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым

b) бірлескен оқу

c) белсенді оқу

d) оқу бірізділігі

5. Оқушыларға диалогке және бірлескен оқуға қатысуға мүмкіндік беру керек деп кім айтқан

a) Куран

b) Ашер

c) Мунни

d) Хименес- Алеханд

6. Сындарлы оқыту тәсілдері білім берудің «дәстүрлі» әдістермен салыстырғанда оқыту кезінде жоғары нәтижеге жетуге болады деп айтты

a) Чомский

b) Левельт

c) Крашен

d) Хэтти

7. Мұғалімнің жетекшілігімен жүретін оқылым қандай теорияға негізделеді

a) сындарлық теория

b) эмпирикалық теория

c) сыни теориясы

d) Колб циклі

8. Мұғалім жетекшілігімен жүретін оқылым қандай әдіспен үндесіп жүреді

a) ТКО әдісі

b) ТҮК әдісі

c) метатану әдісі

d) метаталдау әдісі

9. Оқылым әрекетінің нәтижесі

a) Бақылау және түсінік қалыптастыру

b) Түсіну және бақылау

c) Көру және бақылау. Түсіну және бақылау

d) Тыңдау және бақылау. Түсіну және түсінік қалыптастыру

10. Мұғалім жетекшілігімен жүретін жазылымда мұғалімдер қай дағдыға үйренуге жетекшілік етеді

a) айтылым

b) тыңдалым

c) жазылым

d) оқылым

11. «Кіріспе болжамдары» кітабының авторы

a) Хэтти

b) Куран

c) Ашер

d) Крашен

12. Тыңдалым теориясын кім танымдық үдеріс деп айтты

a) Шармо

b) Рубин

c) Мендельсон

d) Левельт

13. Транскрипция жасай отырып тыңдау қай дағдының тәсілі

a) айтылым

b) тыңдалым

c) жазылым

d) оқылым

14. Жаттығуды қайталау неге әсер етеді

a) сапаға

b) санаға

c) ойлауға

d) жазуға

15. Мұғалім айқын нұсқау береді, тапсырманы түсіндіреді

a) айтылым

b) тыңдалым

c) жазылым

d) оқылым

16. Грэйб пен Каплан нені ұсынды

a) өз жазба жұмыстарын сыныптастарымен бөлісу

b) жаттығуды қайт қайталауды

c) әр түрлі деңгейлі жаттығуларды

d) дебат пен пікіралмасу

17. Цанг пен Вонг не деп айтты

a) өз жазба жұмыстарын сыныптастарымен бөлісу

b) жаттығуды қайт қайталауды

c) әр түрлі деңгейлі жаттығуларды

d) дұрыс жазуды, сөз саптауы, сөздік қоры

18. Оқушылар белгілі бір аудиторияға арнап белгілі бір жанрдағы жазбаша мәтін дайындайды

a) айтылым

b) тыңдалым

c) жазылым

d) оқылым

19. Мұғалім оқушылардың бұған дейінгі біліміне жүгінеді деген тиімді оқылым әдіс- тәсілін ұсынған

a) Вендэн

b) Карелл

c) Камминг

d) Шармо

20.Скинер ұсынған теория

a) бихевиористік

b) сындарлы

c) эмпирикалық

d) сыни

21. Сыртқы уәж ішкі уәжді қай кезде өшіре алады

a) еркіндік берілген кезде

b) тұлға өзінің дербестігінің шектеулі не болмаса мүмкіндігі жетпейтін кезде

c) мұғалім оқытудың бірлескен әдістерін қолданға кезде

d) өз мүмкіндігін толық пайдаланбаған кезде

22. Оқыған кітап туралы пікір алмасу

a) Шармо

b) Бергер

c) Берг

d) Холдуей

23. Жетістікке жақын екендігін көруге мүмкіндік берілсе, бұдан кейін бұл оқушылар осыған дейін болғандай енді ешқашан болмайды деп кім айтқан

a) Станнард

b) Бергер

c) Берг

d) Байгейт

24. Глейзер қандай ұғымды енгізді

a) стандарттау мен модерация

b) мұғалім жетекшілігімен жүретін оқылым

c) критериалды бағадау

d) белсенді оқу

25. Орта мерзімді жоспардың бірінші беті

a) мазмұны, сипатттама, күтілетін нәтиже

b) кіріспе, бөлімнің мәнмәтіні және қысқаша сипаттама

c) кіріспе, мазмұны және күтілетін нәтиже

d) кіріспе, бөлімнің мәнмәтіні және күтілетін нәтиже

26. Жаттығудың ұзақтығы

a) 5-10 минут

b) 3-5 минут

c) 10-15 минут

d) 5- 15 минут

27. Әлеуметтік оқыту технологиясының неше бөлшегі бар

a) 3

b) 5

c) 7

d) 9

28. Алда күтілетін шараны тұжырымдау

a) белсенді оқу

b) бірлескен оқу

c) болжам

d) түйіндеме

29. Ең алғаш Джигсо әдісін ұсынған

a) Байгейт

b) Аронсон мен Бриджмен

c) Райн мен Дэкт

d) Лайтбоун мен Шпада

30. Мұғалімнің күнделікті оқытатын сабақтарының сызбасы

a) критириалды бағалау

b) ұзақ мерзімді жоспар

c) орта мерзімді жоспар

d) қысқа мерзімді жоспар

Разноуровневые задания по казахскому языку для 8 класса – Казахский язык и литература – В помощь учителю – Учительские университеты

Түсінік хат.
Сабақты қызықты,тартымды өткізу мұғалімнің шеберлігіне,әдіс-тәсіліне байланысты. Оқыту үрдісінің нәтижесін көру үшін,сапалы білім беру мақсатында өз іс-тәжірибемде М.М.Жанпейісованың модульдік оқыту технологиясын,тақырыптық күнтізбелік жоспарын, бағдарламасын пайдаланамын. Мемлекеттік стандартпен,оқу бағдарламасының талаптарына сүйене отырып,8-сынып қазақ тілі оқулығындағы мәтіндерді тақырып-модульдерге бөлдім.Мәтіндердің барлығы да оқушылардың ой-өрісін кеңейтуге бағытталған, сонымен қатар экономика, мәдениет салалары бойынша көптеген терминдер енгізілген. Бұл құралдың ерекшелігі-білім мазмұнын меңгеруге,шығармашылық ізденіске,іскерлік дағды қалыптастыруға,тіл мәдениетін арттыруға септігін тигізеді деген талаппен жасалды.

Оқыту мақсаты: Ауыз-екі тілді дамыту,сөйлеу әуезділігіне көңіл бөлу,сауаттылығын арттыру.

Міндеті: Модульдік оқыту технологиясы арқылы оқытудың оңтайлы жетістігін,білімінің нәтижесін көру.

Жоспарлау: Нақты оқыту тақырыптарын таңдау.Тақырыптардан тақырыпшалар тарау,
олар бір-бірімен тығыз байланыста,бір-бірін толықтырушы және оқушыға қызықты болуын қадағалау.

Жүйелілігі: Грамматикалық материалдардың лексикалық тақырыптармен байланысын,жүйелілігін қалыптастыру.

Тіл-ұлттың игілігі.
ІІІ деңгей.
1.Мәтінді оқып,орысша мазмұнын түсіндіріңіз.
2.Мәтіннен сан есімдерді тауып жазыңыз,мағынасына қарай ажыратыңыз.
3.Берілген сөзді сөз құрамына қарай талдаңыз: адамдардың

ІІ деңгей.
1.Мақал-мәтелдерді аяқтап жазыңыз.
Шешеннің тілі-…….
Басқа пәле-………
Жақсы сөз-……….
Өнер алды-……..
Шешен сөз бастар-…..
(ортақ,тілден,жарым ырыс,қызыл тіл,батыр қол бастар)

2.Мәтіннен жатыс септігінде тұрған зат есімдерді табыңыз.
3.Берілген сөздердің антонимдерін екінші бағанадан табыңыз.
Жақын құнсыз
Жоқ пайда болу
Көп бар
Жоғалту аз
Құру табу
Құнды алыс

І деңгей.
1.Мәтіннен жалқы есімді табыңыз.
2.Мәтінді оқып,түсінгеніңізді қазақша айтыңыз.
3.Берілген сөйлемді талдаңыз.Қанар аралдарының бірінде ысқырықты сан түрге салып құбылту арқылы сөйлесетін тайпа бар екен.

Мемлекеттік рәміздер тарихынан.
ІІІдеңгей.
1.Жай сөйлем дегеніміз не?
2.Сұрақтарға мәтін бойынша жауап беріңдер.
Мемлекеттің өзіне тән ресми белгілеріне не жатады?
Тудың пайда болу тарихы қандай?
Ең көне ту қай мемлекеттен табылған
Біздің туымызда не бейнеленген?
3.Төмендегі сөздердің антонимдерін табыңыз.
Зор- кең- пайдалы-
Биік- бай- туған-

ІІдеңгей.
1.Берілген сөз тіркестерін орыс тіліне аударыңдар.
Егеменді ел,елдік рәміздер,ұқсас таулар,негізі қаланған,таулардың әр түрлі түстері,шетелдік мамандар.
2.Соңғы екі абзацтан барыс септігінде тұрған зат есімдерді табыңыз.
3.Берілген сөздерді сөз құрамына талдаңыз: республикамыздың,рәміздеріне,бейнелейді,ұлттық,енгізілген.

Ідеңгей.
1.Сөйлемдерді қазақ тіліне аударыңыз.
С древних времен в символике используются различные цвета.Это семь основных цветов: красный,белый,синий,желтый,зеленый,черный,пурпурный.Среди национальных флагов разных стран одним из самых распространенных является триколор,состоящий из трех цветовых полос.
Синий-цвет неба и моря.Этот цвет символизирует высоту и глубину,а также совершенство,справедливость,доблесть.Древние египтяне использовали его для обозначения правды и чистоты.
2.Сөйлемдерге синтаксистік талдау жасаңыз.
Біздің мемлекеттік рәміздерге жоғары баға берілген. Ту осыдан бес мыңдай жыл бұрын Таяу Шығыста пайда болған.
3.Мемлекеттік рәміздерді мазмұндаңыз.

Туған жерім-мақтанышым Қазақстан
Қазақстан
ІІІдеңгей
1.Қандай ……… мемлекет?

2.Мәтіннің мазмұнын түсініп,сұрақтар құрастырыңыз.
3.Берілген сан есімдерді жазбаша түрде жазыңыз,мағынасына қарай ажыратыңыз.1992 жылы,2 наурызда,46-сессия,5 келді
ІІдеңгей.
1.Мәтіннен есімдіктерді тауып,мағынасына қарай ажыратыңыз
2.Көп нүктенің орнына қажетті баяндауышты тауып жазып,сөйлемді аяқтаңыз.
Осы жерден Ұлы Жібек жолы……
Осындай елде өмір сүретінімді……
Қазақстанда бір рет болған адам оны…..
Мен Отанымды,халқымды….
3.Бірінші бағандағы сөздердің орыс тіліндегі баламасын табыңыз.
Құрлық полезные ископаемые
Еш уақытта край
өлке широкие возможности
жалғастыру уважать
қарқын никогда
мақтаныш ету континент
пайдалы қазбалар темп
құрмет тұту гордиться
кең мүмкіндіктер соединять
Ідеңгей
1.Парталас достарыңмен сұхбаттас.
Ол қандай қалада немесе қандай ауылда туған ?
Туған жері Қазақстанның қай аймағында ?
Оның туған жерінде тау,көл,өзен бар ма?
Туған жерінде пайдалы қазбалар бар ма?

2.Аудирование.Қазақстан –біздің Отанымыз.Ол тәуелсіз мемлекет.Біздің еліміз үлкен аумақты алып жатыр.Қазақ жері кенге бай.Экономикалық даму қарқыны зор елміз.Мүшелікке қабылдандық.Әлем елдерімен бейбіт өмір сүреміз.

Ұлттық валюта-теңге.
ІІІдеңгей.
1.Мәтінді оқып,таныс емес сөздерді сөздіктен анықтап,аударыңыз.
2.Мәтіннің мазмұнын түсініп,сұрақтар құраңыз.
3.Бірінші бағандағы сөздердің орыс тіліндегі баламасын табыңыз.
Басыбайлы болу богатство
Айрықша изображен
Қазына власть
Құпия самостоятельный
Бейнеленген соответствовать
Билік особенный
Дербес секрет
Теңелу зависимый
ІІдеңгей.
1.Берілген сөздерге синоним табыңыз.
Ең бірінші—–, айрықша белгісі——–, ертеде——, төлем—–, уақыт——.
2.Мәтіннен есімдіктерді тауып,мағынасына қарай анықтаңыз.
3.Берілген сөйлемдерге синтаксистік талдау жасаңыз.
А) Халқымыз теңгені бұрын да пайдаланған.
Б) Ақшалар-өз елінің тарихынан,мәдениетінен хабар береді.

Ідеңгей.
1.Сөздер мен сөз тіркестерін қазақшаға аударып,жай сөйлем құрастырыңыз
Защитные знаки,золотые монеты,мелочь,торговля,наличные деньги.
2.Аудирование.Тәуелсіздік алған елдің айрықша белгісі-ұлттық валюта.Ұлттық валютамыз 1993жылы қарашаның 15-нен бастап айналымға енді.Ол Қ.Р-ның заңды төлем құралы.Теңге-біздің дербес ел болғанымыздың белгісі.Ұлттық валюта-еліміздің даму көзі,әлемдік деңгейге теңелудің алғашқы факторларының бірі.Барлық уақытта тәуелсіздігімізді қамтамасыз етеді.
3.Сөйлемдердің дұрыс-бұрыстығын анықтаңыз.
Қазақстан валютасы басқа елден әкелінеді.
Ақша-халық байлығы
Теңгеде 16-ға жуық құпия белгісі бар.
Ұлттық теңге дербес ел болғанымыздың белгісі.

Ел ордасы-Астана.
ІІІдеңгей.
1.Сөйлем мүшелері атқаратын қызметіне қарай нешеге бөлінеді? Қалай аталады?
2.Сұрақтарға жауап беріңіз.
Астана қаласында болдың ба?
Астана туралы не білесің?
Астана қаласы қандай орталыққа айналды?
3. Астана

ІІдеңгей.
1.Мына сөз тіркестерімен сөйлем құрастырыңыз.
Үлкен мемлекет, кең дала, биік таулар, қазақ жері, Еуразия құрлығы.
2.Антонимдерін табыңыз.
Солтүстік ————, таза—————–,
Қыс——————-, қатал—————,
Ыстық ————–, үлкен—————.
3.Сөйлемді жалғастырыңыз.
Астана Қазақстанның………….
Астана соңғы уақытта……..
Қалада С.Сейфуллин…………
Тарихшылар айтуынша ………..
Бүгінгі таңда елордамыз…………
І деңгей. 1.Мағыналық жағынан тіркесетін сөздерді табыңыз.
Тәуелді рәміздер
Тәуелсіздік елтаңба
Мемлекеттік адам
әрбір белгісі
2.Сөйлемдерді дұрыс құрастырыңыз.
Мен келдім таңертең кеше.
Әжеме барамыз кешке ертең.
Сыныптан мұғалім шығып кетті жаңа ғана.
Бақылау жұмысы болды күні алдыңғы.
Біздің ірі болып еліміз саналады мемлекет.

Отаншылдық-ұлы қасиет.

ІІІдеңгей.
1.Мәтінді оқып,аударыңыз,мазмұнын түсіндіріңіз.
2.Синонимдік қатарға жатпайтын сөзді табыңыз.
Сыйлау,құрметтеу,сынау,қадірлеу,ардақтау,қастерлеу.
Тату,дос,бауырмал,қонақжай,жарасқан,сыйласқан.
Намысқор,намысшыл,майталман,ұлтжанды,намысқой,қаншыл.
3.Мәтінді пайдалана отырып,сөйлемдердің дұрыс не бұрыстығын анықтаңыз.(25б).

ІІдеңгей.
1.Қате құрастырылған сөйлемдерді дұрыстап жазыңдар.
Өз сүймейтін елінің адамдар қорғаны халқын бола алмайды.
Азаматтың туы намыс алтын.
Өзінің өскен адам ауылын қадірлеген отаншыл болады.
Ол сыйлайды адамдарды.
2.Берілген жай сөйлемдерге синтаксистік талдау жасаңыз.
Біз отаншыл болуымыз керек. Отаншылдық өз үйіңнен басталады.
Ол әке-шешесін құрметтейді.Әке-шешесін сыйлаған балада намыс болады.
3.Мәтіннен табыс септігіндегі зат есімдерді табыңыз.

Ідеңгей.
1.Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып,сөйлемді толықтырыңыз.
а)Олар Отан үшін……жасаған.
б)Ұлы іс Отанға деген…туады.
в)….—отаның.
г )Өз халқың үшін….еңбек ет.
ғ)Сен өмірде…болуға тырыс.
Қажетті сөздер: табанды,аянбай,сүйіспеншіліктен,туған жерің,ерлік.
2. 24 бет мәтінді мазмұндау.

3.Сұрақтарға жауап беріңіз.
Өз туған жерің қалай аталады?
Отан неден басталады?
Қандай адам отаншыл болады?
Тарихтан қандай отаншыл тұлғаларды білесің?

Ел ертеңі –жастар.
ІІІдеңгей.
1.Мәтінге арналған жаңа сөздермен сөз тіркесін құрастырыңыз.
2.Мәтінді мәнерлеп оқып,орыс тіліне аудар.
3.Сұрақтарды толықтырып,оларға жауап беріңіз.
21ғасыр….алдына жаңа талап қояды?
Әр адам өз ісінің …..болуы керек ?
Қазіргі жастар……?
Әрбір жас адам …..мамандықты игеруге ұмтылады ?
Қажетті сөздер: кімнің,қанша,несі,қандай.

ІІдеңгей.
1.Мәтіннің ең басты тақырыбын анықта.
2.Сөйлемнің баяндауышын тауып жазыңдар.
А)Адамның бәрі ең жоғары мұратқа……..
Б)Ол үшін сен өзіңді………
В)Өйткені мұрат-мақсатқа жету адамның талабына …….
Қажетті сөздер: ұмтылады,дайында, байланысты.
3.Сөйлемдерге синтаксистік талдау жасаңыз.
Мемлекеттік тілді жақсы білуің керек.Әрбір жас адам бірнеше мамандықты игеруге ұмтылады.

Ідеңгей.
1.Мәтіннен есімдіктерді тауып,мағынасына қарай ажыратыңыз.
2.Берілген сөздерді сөз құрамына қарай талдаңыз.
Мақсаттарыңды,жүзеге, өзіңнің.
3.Аудирование.

Бірлік пен ынтымақ елі.

ІІІдеңгей.
1.Мәтіннің ең басты мазмұнын орысша түсіндіріңіз.
2.Берілген сөздерден сөйлемдер құрастырыңыз.
Ұлт өкілдері,байырғы,тарихи тұлға,қайырымды,қонақжай,ынтымақты.
3.Фонетикалық талдау жасаңыз:Халық,халқы(тәуелдік жалғауында)

ІІдеңгей.
1.Әл-Фарабидің сөздерін өз сөзіңмен түсіндір.
2.Асты сызылған сөздерге сұрақ қойыңдар.Олардың қандай сөйлем мүшесі екенін анықтаңыз..
Мемлекетімізде әр түрлі ұлттар тату өмір сүріп жатыр.Байырғы халық туралы көп білгім келеді.Бүкіл жер жүзіндегі адамдар саны өсіп келеді.Біздің берік ынтымақты сақтағымыз келеді.
3.Сұрақтарға жауап беріңіз.
Сенің ұлтың кім?
Өз ұлтыңның қандай салт-дәстүрі бар?
Сенің ұлтыңның ұлттық мерекелері қандай?
Өз отбасыларыңда ұлттық дәстүрді сақтайсыңдар ма?
Ұлттық киімдеріңді сипаттап беріңіз.

Ідеңгей.
1.Мақал-мәтелдердің мағынасын түсіндіріңдер.
Ырыс алды-ынтымақ
Байлық байлық емес,бірлік-байлық.
Бірлік еткен озар,бірлеспеген тозар.
Бірлік бар жерде-тірлік бар.
2.Берілген сөйлемдерді талдаңыз.
Мен оны көп күте алмадым да,амалсыз жолға шықтым.Тарихи тұлғалардың өмірін зерттеп,көп мәлімет жинадым.Мен туған халқыма қызмет етемін,әрқашан көмекке дайын боламын.
3.Қазақстан туралы өз сөзіңізбен әңгіме айтып беріңіз.

Елдестірмек-елшіден.
ІІІдеңгей.
1.Тексті мәнерлеп оқып,орыс тіліне аударыңыз.
2.Мына сөздердің антонимдерін табыңыз:
үлкен—, жат—, сабыр—-.
3.Берілген сөздерді сөз құрамына талдаңыз. елшілерін, парасатпен

ІІдеңгей.
1.Берілген сөз тіркестерінің аудармасын мәтіннен тауып,оқып беріңдер.
По своей природе,выделяются ораторскими способностями,находить общий язык с соседними странами, отправляя в страну калмыков,перед чужестранцами,дипломат,который способствует мирным отношениям, из-за вашей безответственности.
2. «Ауыздан шыққан сөз атылған оқпен бірдей,қайтып ала алмайсың» орысша баламасын айтып беріңіз.
3.Сұрақтарға жауап беріңіз.
Қазақ халқының қандай атақты елшілерін білесіңдер?
Біздің елімізде қандай елдердің елшілігі бар?
Елші адамның мінезі қандай болу керек деп ойлайсың?
Елші кімнің атынан жұмыс істейді ?

Ідеңгей.
1.Мәтінге сүйеніп,төмендегі сөздермен жай сөйлем құрастырыңыз.Сөйлемнің тұрлаулы мүшелерін анықтаңыз.
Қазақ халқы,сабыр,ел тағдырын шешетін,дау-талас,елдестіру,сөз.
2.Абылай ханның елшілеріне айтқан сөздерін әңгімелеп беріңіз.(мәтіннен тауып)
3.Мәтінді пайдаланып,сөйлемдердің дұрыс-бұрыс екенін табыңыз.
Қазақ халқы табиғатынан шешен халық.
Дау-таластарды әділ шешіп отырған.
Ауыздан шыққан сөз атылған оқ емес.

Қазақ шүленгерлері .
ІІІдеңгей.
1.Мәтінді оқып,сұрақтарға жауап беріңіз.
Қазақ халқының қандай дәстүрі болған?
Бұл дәстүр қалай аталған ?
Шүлен берудің қандай жолдары болған ?
Мектепті салдырған және қаржыландырған кімдер еді?
2.Мәтіннен зат есмнің атауына қарай жалқы есімді табыңыз.
3.Синонимдік қатардағы сөздермен жай сөйлем құрастырыңыз.
Жәрдем,көмек,қолғабыс.
Парыз,міндет,борыш.
Қамқор,пана,қорған.
Үлгі: Жәрдем. Мен бауырыма жәрдемімді аямаймын.
ІІдеңгей.
1.Түбірлес сөздерді теріп,бөлек-бөлек жазыңыз.
Қайырым,мырза,адамгершілік,қайырымдылық,парыз,мырзалық,адам,жалақы,адам-шылық,оқулық,бұйым,қайыршы,қайырылу,мырзасыну.
2. «Шүлен»берудің түрлерін айтып беріңіз.
3.Сөздердің екінші бағанадан орысша баламасын табыңыз.
Бұрын————–не жалея
Үлестіру———-забота
Қамқорлық——-раньше
Аямай————-раздавать
Тегі————— предмет
Пән—————-обеспечивались
Үздіксіз———-бесплатно
Қамтамасыз етілген——-непрерывно.
Ідеңгей.
1.Мына сөздермен жай сөйлем құрастырыңыз.
Қамқорлық — забота, шүлен— милостыня, адамгершілік парыз—человеческий долг, өз есебінен—за свой счет, жалақы—зарплата,үздіксіз- безспрерывно.
2.Көп нүктенің орнына сын есімдердің қажетті жұрнақтарын жалғап жазыңыз.
Көктемгі…қара суық қайта басталды.
Алтай жері-тау…,орман..,сая…өлке.
Атам өте төзім…,күш…,ақыл… адам еді.
3.Мәтінді мазмұнда

Марқакөл –ел мақтанышы.
ІІІ деңгей.

1.Мәтіннен атауына қарай жалқы есіммен жалпы есімдерді табыңыз.
2.Берілген сөздерді оқып,түбірлес сөздерді теріп жазыңдар:
тарту,тұщы,қоршау,қорық,тартыс,қоршалған,жабайы,қорша,тартылған, тарт.
3. Мәтіннен Ілік септігіндегі зат есімдерді табыңыз.

ІІ деңгей.
1.Осы мәтіннің негізгі ойын білдіретін 10 сөз тауып жазыңыз.
2. «5 жол өлең»
Зат есім: су
Сын есім:——-
Етістік:———-
Сөйлем:———
Антоним:——-

3.Берілген сөздерді сөз құрамына қарай талдаңыз:
Байлығының,құстардан,қорғау.

І деңгей.

1.Мәтіннен есімшелі етістіктерді табыңыз.
2.Берілген сөйлемге синтаксистік талдау жасаңыз:
Марқакөлде терісі бағалы құндыз да бар.
3.Аудирование: Марқакөл көлі Алтай тауының арасында орналасқан.Суы тұщы,байлығы мол.Оны қорғау және сақтап қалу келешек ұрпақ үшін үлкен міндет

Қасиетті Түркістан қаласы.

ІІІ деңгей.
1.Берілген жаңа сөздерден сөйлем құрастырыңыз,сөз таптарына ажыратыңыз.
2.Мәтіннен сын есімдерді тауып,жасалу жолдарын анықтаңыз.
3. «Жастар»сөзін септеңіз.

ІІ деңгей.
1.Пысықтауыш мағынасына қарай неше түрге бөлінеді? Мәтіннен мысал келтіріңіз.
2.Мәтінге 5 сұрақ құрастырыңыз.
3.Берілген сөзді сөз құрамына қарай талдаңыз:
Хандығына,университетінде.

І деңгей.

1.Мәтіннің негізгі ойын білдіретін 10түйін сөз жазыңыз.
2.Сөйлемдерді талдаңыз:
Түркістан қаласы Қожа Ахмет Йасауи атымен әлемге әйгілі болды.
Кесененің жанында шығыс моншасы бар.

3.Мәтінді мазмұндаңыз.

Су тіршілік көзі
ІІІ деңгей
1.Берілген сөздермен сөйлемдер құрастырыңыз
(тіршілік көзі,ауыз су,жарамсыз,аса өзекті мәселе,су тапшылығы,жауапсыз қарау,қиындық көреді,түсінуіміз керек)
2.Септеу: ата-баба,әжем
3Мәтіннен жалқы есімдерді табыңыз

ІІ деңгей
1Мәтіннен сан есімдерді тауып жазыңыз
2.Сөз құрамына талдаңыз: зерттеулеріне,тіршілігі,тазалығын
3.Мәтіннен болымсыз түрде тұрған сөздерді табыңыз

І деңгей
1.Мәтіннен берілген сұрақтардың мазмұнын ашатын сөйлемдерді табыңыз
Сусыз тіршілік бар ма?
Жер бетіндегі тұщы су көлемі қанша?
Қай елдер ауыз суды сатып алады?
Біріккен Ұлттар Ұйымының келешекке берген жорамалы қандай?
Қазақстандағы су қоры қандай?
Балқаш көлі туралы не білесің?
2.Қ.Р бойынша өздерің білетін өзен,көл,теңіз аттарын жазыңыз
Теңіздер:
Көлдер:
Өзендер:
Бұлақтар:
3.Берілген сөйлемдерді талдаңыз.
1.Сусыз өмір жоқ.
2.Жер шарының көп бөлігін су алып жатыр.
3.Жер бетінде таза су ресурстар көп емес.
4.Көлдің деңгейі төмендеген.

Ғалымның пікірі

ІІІ деңгей
1.Берілген сөз тіркесімен сөйлем құрастырыңыз.
(ғалымның пікірі,мұхит зерттеушілер,бүкіл өмірін,көп күш-қуат береді,қиыншылықтар болады,еш нәрсе қалмайды,толғандыру керек).
2.Берілген сөз тіркесінің мағынасын түсіндіріңіз.Табиғат тіршілігі,спортты жақсы көремін,көптеген елдерде,қиыншылықтар,толғандыру керек,басты мәселе,табиғатты сақтау
3.Мәтінге сұрақ құрастырыңыз.

ІІ деңгей
1.Екінші бағанда тұрған сөздердің орыс тіліндегі баламасын табыңыз.
Белгілі……. демонстрируется қиыншылықтар….. сознательный
Ғылыми…..энергия ұрпақ……научный
Көрсетіледі……известный саналы……поколение
Күш-қуат…трудности
2.Жауап беріңіз:
Экология дегенді қалай түсінесіз?
Қазақстанның табиғаты қандай?
Қазақ ғарышкерлерін атап бер?
Экологияны жақсарту үшін қандай шаралар жасалу керек деп ойлайсың?
3.Атау септігінде тұрған көмекші септеуліктерді мәтіннен табыңыз

І деңгей
1.Төменгі сөздердің антонимдерін жазыңыз.
Мол…., жақын….,белгілі…,қайшы келу…,бұзу…,зиян…,алғашқы…,тиімді…,
2.Дұрыс жауабын табыңыз.
Неге үлкен қалаларда адамдар жиі аурады?
Неліктен көптеген аңдар мен өсімдіктер жойылып кеткен?
Неліктен адамзат экологиялық проблемаларды шеше алмай отыр?
(улы заттар көп болғандықтан,қоршаған орта ластанғандықтан,табиғатқа қамқорлықтың жеткіліксіздігінен)
3.Ғалымның пікірін айтып беріңіз

Задание по казахскому языку

 1. Тапсырма: а) Найди пару.

hello_html_m779b0cd3.gifhello_html_m779b0cd3.gifhello_html_m779b0cd3.gif

көрнекі

қала


көркейіп

салынып

hello_html_m7266e0f6.gif

hello_html_m779b0cd3.gifhello_html_m779b0cd3.gifhello_html_m779b0cd3.gifhello_html_m779b0cd3.gif

жерлер

жатыр

келеді

тұрғындары

ә) Вставьте вышесоставленные словосочетания в предложения.

 • Петропавлда жаңа ғимараттар …………………………………………………………………….

 • Қала жылдан-жылға ……………………………………………………………………………………

 • …………………………………………………………………………..саябақта демалады.

 • Біздің қаламызда ………………………………………………………………………. өте көп.

2. Тапсырма: Прочитайте и запомните:

hello_html_m6a300fd1.gifhello_html_1f033946.gifhello_html_m4351867b.gifтұрғындары шағын

Қhello_html_6f1a2440.gifhello_html_197ccf.gifhello_html_mae40e30.gifала таза

hello_html_1bdd468a.gifhello_html_m129302ca.gifhello_html_6f340356.gifhello_html_m38dc7fcd.gifhello_html_m30735cb0.gifhello_html_157bb26e.gifқонақтары Петропавл ажарлы қала

көпұлтты

hello_html_643a432b.gifhello_html_c464bf4.gif«Қарасай» стадионы

hello_html_6a9f8ee6.gifhello_html_75e14937.gifДемалыс саябағы

Қhello_html_4035bfbb.gifhello_html_m3ed2eff4.gifhello_html_m6e20f17a.gifhello_html_5d2f6ec8.gifhello_html_ebee0ed.gifhello_html_1b495e0c.gifалада үш театр бар.

Абылай хан резиденциясы

«Қазақстан» кинотеатры

3. Тапсырма: а) Прочитайте диалог:

– Сіз қайда тұрасыз?

– Петропавл қаласында.

– Қалаңыз қайда орналасқан?

– Петропавл Есіл өзенінің жағасында орналасқан.

– Қалаңыз үлкен бе?

– Жоқ, ол шағын, бірақ таза және әдемі. Қала жылдан-жылға көркейіп келеді.

ә) Дополните диалог:

 • Петропавл қаласында………………………………………….. бар ма?

 • Қаламызда көрнекі жерлер аз емес. Мысалы: ………………………………………………….

 • Жазда қайда демалуға болады?

 • Жазда қала тұрғындары мен қонақтар…………………………………………… демалады.

 • Қалалық саябақ қай көшеде?

 • Қалалық саябақ ………………………………………………………………………………………

 • Сізге Петропавл қаласы ұнай ма?

 • Әрине, маған Петропавл қаласы ұнайды.

4. Тапсырма: Дополните мысль:

а) Қаламыз шағын, бірақ ажарлы. Қаламыз жылдан-жылға …………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

ә) Петропавл – көпұлтты қала. ………………………………………………………………………………

………………………………………………………

б) Қаланың бас көшесі – Қазақстан Коституциясы көшесі. ……………………………………

5. Тапсырма: Правильно подберите ответы к вопросам.

6. Тапсырма: Прочитайте текст «Петропавл қаласы».

Петропавл қаласы

Солтүстік Қазақстан облысының орталығы – Петропавл қаласы. Ол Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Қала негізі 1752 жылы қаланған. Петропавл көпұлтты қала. Қалада 96 ұлт өкілі тату-тәтті тұрып жатыр. Қаламыз шағын, бірақ таза және әдемі. Қала жылдан-жылға көркейіп келеді. Жаңа ғимараттар мен үйлер салынып жатыр. Қаламызда көрнекі жерлер аз емес. Мысалы, қалада үш театр, «Қарасай» стадионы, Абылай хан резиденциясы, «Қазақстан» кинотеатры, тарихи-өлкетану мұражайы, мешіт, шіркеу бар. Жазда қала тұрғындары мен қала қонақтары саябақта демалады. Қалалық саябақ Қазақстан Конститутциясы көшесінде орналасқан.

Қазақстан Конститутциясы көшесі – Петропавл қаласының бас көшесі. Бұл көшеде облыстық, қалалалық әкімдік, әкімшілік ғимараттары, Достық үйі, орталық кітапхана орналасқан. Қалада М.Жұмабаев, С.Мұқанов, Абай мен Пушкин, Ағынтай, Қарасай батырларға арналған ескерткіштер бар.

Задания по “Казахскому языку” – Контрольная работа

Есімдікпен жұмыс.

1-тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті есімдікті тауып қойыңыз.

… балам мектептен әлі келмеді. … бала-шаға бар ма?

Әдетте … бос уақыты болмайды.  … артық уақыт жоқ.

… мүмкіндік бар. … мүмкіндігіңді дұрыс пайдалан.

… не шаруаң бар? … … жұмысы қанша?

… өзімде жұмыс жетіп артылады. … істейтін жұмыс бар ма?

… не арман бар? … не арманың бар?

… бәрі жеткілікті. … түгім кетпейді.

… бәрі бар. … дымым жоқ. Бірақ оған … мұртың қисаймайды.

… тісің ауырып жатыр ма? … сау тіс қалған ба өзі?

Жатыс септігі бойынша пысықтау жаттығуын жасап шығыңыз.

1-тапсырма. Мәтінді оқып, сөйлемдерге қажет жалғауларды (көптік, тәуелдік, жатыс септігі жалғаулары) жалғаңыз.

Біздің ферма

Біздің ауыл…  бірнеше ферма жұмыс істейді. Фермалар көшенің оң жа(қ)…     орналасқан, ал тұрғын үйлер сол жа(қ)….  . Қазір барлық қызметкер жұмыс…. . Менің әкем мен ағам да  де осы ферма…  жұмыс істейді. Әкем қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімі….., ал ағам қаржы бөлімі… .  Фермаға осы аптаның аяғы…  шетелден кәсіби маман келеді, демек сенбі… . Еңбек шарты…  сенбі еңбек күні деп көрсетілген. Бірақ ауыл…  қалыптасқан тәртіп бойынша, сенбі  күні барлық қызметкер сенбілікке шығады. Әрбір қызметкер көктем, жаз, күз мезгіл…..  сенбілікке шығуға міндетті. Олар аула…., көше….  тазалық сақтау арқылы табиғаттың тазалығын сақтауға үлестерін тигізеді. Жас мамандарға да үлгі болады әрі өздері де таза ауа…   жұмыс істейді.  

2-тапсырма. Өз бетіңізше ауылда және қалада тұратын екі достың арасында сұхбат өргізіңіз.

3-тапсырма. Мақал-мәтелдерден жатыс септігінің сұрақтарына жауап беретін сөздерді табыңыз. Сұрақтарын қойыңыз.

Ананың көңілі балада,

Баланың көңілі далада.

Пәлен жерде алтын бар,

Іздеп барсаң, мыс та жоқ.

Шындық жоқ жерде, сұмдық бар.

4-тапсырма. Өлең мәтініндегі –да/-де жалғауларын алған зат есімдерге тиісті сұрағын қойыңыз.

Алматым менің

Алматыда тұр алаулап,

Алтын нұры айдың.

Жүрдің бе сен тамашалап,

Көшесінде Абайдың.

(Н. Әлімқұлов)

Қараңғы түнде тау қалғып…

Қараңғы түнде тау қалғып,

Ұйқыға кетер балбырап.

Даланы жым-жырт, дел-сал қып,

Түн басады салбырап.

Шаң шығармас жол-дағы,

Сілкіне алмас жапырақ.

Тыншығарсың сен-дағы

Сабыр қылсаң азырақ.

(Гете. Орыс тілінен аударған Абай. )

Горные вершины

Горные вершины

Спят во тьме ночной;

Тихие долины

Полны свежей мглой;

Не пылит дорога,

Не дрожат листы…

Подожди немного,

Отдохнешь и ты.

(Гете. Перев. М.Ю.Лермонтова)

Аудиторияда

“Тестовые задания по казахскому языку ” (6 класс)

hello_html_190e626f.gifhello_html_190e626f.gifЕтістік
2-нұсқа
1. Күрделі  етістікті табыңыз.
А) Жаз бойы.     В) Ақ үй.     С) Барып кел.     Д) Көріпкел.     Е) Алтыбақан.
2. Болымды етістікті табыңыз.
А) Күлмеді.     В) Жуынбады.     С) Қуанбады.      Д) Алды.     Е) Жыламады.
3. Негізгі етістікті табыңыз.
А) Барған.     В) Айтар.     С) Келмек.     Д) Келер.     Е) Кел.
4. Осы шақтағы етістікті табыңыз.
А) Айтып кетті.   В) Әкеле жатыр.   С) Келді.   Д) Сұрайды.   Е) Барып келді.
5. Көсемшенің жұрнағын табыңыз.
А) –ар, -ер, -р.     В) –мақ, -мек.     С) –а, -е, -й.     Д) –ған, -ген.    Е) –атын, -етін, -итын.
6. Қалау райлы етістікті табыңыз.
А) Еңбек етсем.   В) Амандасайын.   С) Айтқысы келген.   Д) Тынығыңыз.   Е) Жүдеп қалыпты.
7. Сөздерге жалғанатын тиісті жұрнақтарды белгілеңіз.
    Асық…, қи…, жағалас…, ұмыт…
А) –па,-ма,-па,-па   В) –ба,-бе,-ма,-па   С) –бе,-па,-ме,-ма   Д) –ма,-па,-пе,-ме   Е) –па,-ма,-па,-ме
8. Көсемшені белгіле.
А) Кет.     В) Кеткелі.     С) Кетпек.     Д) Кеткен.     Е) Кетеді.
9. Түбір сөзді табыңыз.
А) Қоныстан.     В) Қондыру.     С) Қону.     Д) Қон.     Е) Қоныстану.
10. Тұйық етістікті көрсетіңіз.
А) Қуу.      В) Жабық.       С) Күл.     Д)  Түне.     Е) Кірген.
11. Болымсыз етістікті табыңыз.
А) Жаз.     В) Жүзеді.      С) Ашады.     Д) Жазба.     Е) Оқыды.
12. Шартты рай етістігін анықтаңыз.
А) Айтып келдім.    В) Тыңдаса болды.   С) Барғым келеді.    Д) Біліп отырмыз.   Е) Ойнап кел.
13. Тұйық етістікті көрсетіңіз.
А) Жуу.     В) Ашық.      С) Күндерде.      Д) Жақсы.    Е) Кірген.
14. Күрделі етістікті табыңыз.
А) Жүгірме.    В) Ойнады.    С) Жаздыртты.     Д) Жүре бер.    Е) Қуанды.
15. Өткен шақтағы етістікті табыңыз.
А) Отырармын.    В) Отырдым.    С) Отырмассың.    Д) Отырмын.    Е) Отырарсың.
16. Күрделі нақ осы шақ бар сөйлемді анықтаңыз.
А) Биыл көктем кеш келді.    В) Қар еріп жатыр.    С) Өзендерде мұз еріді.    Д) Өзен, көлдерден сең кетті.     Е) Бүгін ауа – райы жақсы болды.
17. Ауыспалы келер шақта тұрған етістікті табыңыз.
А) Келдім.     В) Алдың.      С) Отырмын.      Д) Келемін.      Е) Жүрді.
18. Екінші жақтың көпше түрінде тұрған  етістікті табыңыз.
А) Жатырсың.      В) Жатырсыз.     С) Жатырмыз.     Д) Жатырсыңдар.     Е) Жатырмын.
19. Күрделі етістікті табыңыз.
А) Оқыды.     В) Оқып отыр.      С) Жазады.       Д) Оқиды.      Е) Жазбайды.
20. Шартты райлы етістіктің жұрнағын көрсетіңіз.
А) –ды, -ді.     В) –ғы, -гі.      С) –са, -се.     Д) –ын, -ін, -н.     Е) –а, -е, -й.
21. Зат есімнен жасалған туынды етістікті белгілеңіз.
А) Елпілде.    В) Бағала.     С) Қалашыл.    Д) Тақ .    Е) Есім.
22. Негізгі етістікті көрсетіңіз.
А) Отырғыз.     В) Аула.    С) Үйренуші.     Д) Шығар.     Е) Ал.
23. Тұйық етістік жұрнағын табыңыз.
А) –ып.       В) –й.        С) –а.        Д) –у.       Е) –е.
24. Етістіктің шағы қанша түрге бөлінетінін белгілеңіз.
А) 3.      В) 9.      С) 2.      Д) 8.     Е) 7.
25. Туынды етістікті көрсетіңіз.
А) Көреген, сүзеген.    В) Жая, қоя.   С) Жала, тала.    Д) Ойна, ойла.     Е) Ойшыл, ойыншыл.

Учите казахский на автопилоте с суперобучением (2020)

“Меня больше всего впечатлил долгосрочный метод изучения новой лексики, так как я не ожидал, что выучу лексику после довольно долгого перерыва. Объяснение психологического фона и систематики работы памяти, соответственно, делает методы обучения более понятными ».
(Скотт Уилкинсон)

«Меня особенно поразило обучение с использованием долгосрочного метода.Записи всего словарного запаса и диалогов звучат очень естественно и реалистично, поскольку все они были произнесены носителями языка. Короче говоря, это хорошо сделанный языковой курс ».
(Маркус Гросскаутц)

«Я уже выучил этот язык в основном раньше, но я почти ничего не мог вспомнить о своих основах, тем не менее, я смог снова получить доступ к языку. Я уверен, что здесь решающее значение имеет четкая и логическая структура языкового курса, а также возможность действовать в рамках программы множеством различных способов.”
(Жан-Батист Новак)

«Мне особенно нравится разнообразие методов обучения и большой выбор тем уроков или непрерывной последовательности. Разделы упражнений, содержащие метод обучения долговременной памяти, действительно мотивируют начать обучение. Сейчас моему сыну (15) очень нравится учить новый словарный запас, и он добивается больших успехов. Лично я смог профессионально развиваться и применять на практике то, чему научился ».
(Маргарита Герэн)

«Метод обучения долговременной памяти для сохранения словарного запаса в долговременной памяти, на мой взгляд, особенно эффективен.Таким образом вы развиваете амбиции, которые заставляют вас двигаться вперед. Кроме того, страницы, которые скрывают словарный запас, очень хороши для быстрого обзора и очень подходят для быстрого повторения. Я считаю, что отображение последних семи неправильных входных данных в методе обучения долговременной памяти очень полезно “.
(Фрэнк Коллинз)

«Мне очень нравится метод тренировки словарного запаса. Здесь я особенно использую метод обучения долговременной памяти. Я в основном предпочитаю множественный выбор и ввод.Этот метод позволяет мне быстро пополнить свой словарный запас. Я могу подключить правильное написание, а также правильное произношение с помощью аудиовыхода. Для меня это важно для быстрого успеха в обучении.
Отдельные уроки хорошо подготовлены, и к ним действительно легко получить доступ. Здесь особенно полезно иметь возможность проигрывать определенные последовательности ».
(Лорен Грей)

«Я интенсивно использую этот языковой курс в течение 4 месяцев. Я думаю, что это действительно удобно, имея возможность регулярно повторять словарный запас с помощью метода долговременной памяти.Мне очень нравится эта программа, потому что она продолжает спрашивать, пока соответствующее слово не будет введено правильно. Кроме того, цифровая речь соответствующего словаря также великолепна ».
(Гаутам Кумарс)

«Мне действительно нравится учиться с использованием метода долговременной памяти. Использовать компьютер намного проще, чем писать вручную. Более того, использование пк намного эффективнее, так как вы не можете выдать себя – система исправляет каждую ошибку, включая акценты, которые также регистрируются.Хранение разных уровней делает возможным повторение словаря и текстов на основе принципа карточек и, следовательно, более эффективным. Изучение иностранных языков стало для меня хобби – лично для меня это не только заучивание наизусть, но и увлечение ».
(Эмили Снайдер)

«Мне понравилась логическая структура моего языкового курса. За диалогами легко следить и они очень понятны. Дополнительные возможности, которые можно выбрать для изучения словарного запаса разными стилями и способами, как устно, так и письменно, очень хорошо подходят для сохранения их в долговременной памяти.Даже через несколько месяцев они все еще доступны. Благодаря этому курсу мои базовые знания языков были расширены “.
(Энтони Хокнер)

«Очень полезно иметь возможность составить свой индивидуальный график, а также распечатать весь курс. Разнообразие учебных материалов также велико.
Когда дело доходит до изучения словарного запаса с использованием метода долговременной памяти, вы только один раз решаете, сколько времени вы хотите учить в день.Как только вы решите, как долго вы хотите учиться в день, это будет происходить автоматически впоследствии. Итак, как только вы начнете, вы потянете корыто.
Это также очень полезно, когда у вас проблемы с мотивацией. Возможность самостоятельно решить, как долго вы хотите учиться, делает этот курс «осуществимым».
(Генри Смоллс)

“Мне очень нравится логичный и аккуратный план. Меня также мотивирует метод обучения долговременной памяти, который позволяет мне легко соответствовать вчерашнему успеху в обучении и быстро помогает мне начать заново.Я уже купил курс для начинающих, и мой опыт использования метода долговременной памяти хорош. Вы можете практически следить за прогрессом, над которым работает команда – это то, что мне очень нравится поскольку они дают мне ощущение, что меня принимают всерьез, когда я вношу некоторые предложения по улучшению и изменениям “.
(Агата низкая)

.

Курс казахского языка Корпуса мира :: Live Lingua

US Peace Corps Kazakh - Image ОБЗОР КУРСА
Эта книга предназначена для использования в программе языковой подготовки на основе компетенций. Подход к языковому обучению, основанный на компетенциях, – это подход, который фокусируется на конкретных задачах, которые учащиеся должны будут выполнить с помощью языка. Этот подход фокусируется не только на языке, но также на культурном контексте и цели общения.Некоторые компетенции тесно связаны с рабочими задачами, например, сообщить об отсутствии, объяснить порядок действий или назначить встречу с руководителем.
Другие отражают базовые потребности выживания, такие как покупка еды, чрезвычайные ситуации и использование местного транспорта. Тем не менее, другие компетенции являются частью обычных социальных взаимодействий, таких как обсуждение дома и семьи, запрос разъяснений или выражение симпатий и антипатий. Мы предполагаем, что волонтеры Корпуса мира будут больше всего нуждаться в компетенциях, включенных в эту книгу, в первые месяцы их пребывания в стране.

Подход, основанный на компетенциях, особенно хорошо подходит для взрослых учащихся, которые приносят много преимуществ в языковой класс. Во-первых, это опытные ученики с полностью развитыми когнитивными навыками. Это означает, что они могут делать обобщения, понимать семантические и синтаксические отношения и интегрировать новый язык в свой уже разработанный первый язык. Во-вторых, взрослые ученики самостоятельны и независимы. У них есть сильные чувства по поводу того, как и чему им нужно учиться, и они берут на себя ответственность за это обучение.Наконец, взрослые учащиеся, особенно волонтеры Корпуса мира, обладают высокой мотивацией. Они понимают важность возможности общаться на новом языке в этом новом начинании, которое они предприняли.

Подход, основанный на компетенциях, использует преимущества этих сильных сторон, которые есть у взрослых, изучающих язык. Во-первых, он должен быть актуальным. Поскольку уроки основаны непосредственно на потребностях учащегося, не должно быть сомнений в их полезности. Те, которые не имеют отношения к делу, должны быть опущены, а все важные компетенции, которые были упущены, должны быть добавлены.(Ожидается, что будут проведены дальнейшие оценки потребностей, чтобы запланировать внесение изменений в этот текст). Во-вторых, обучение на основе компетенций означает, что цели ясны и конкретны. Учащиеся с самого начала знают, как будет выглядеть успех, и могут оценить свой прогресс в овладении компетенциями. В-третьих, языковые программы, основанные на компетенциях, гибки с точки зрения времени, стиля обучения и методик обучения. Нет необходимости задерживаться на уроке, если продемонстрировано владение какой-либо компетенцией, и в рамках программных ограничений дополнительное время можно посвятить более сложным компетенциям.Уроки можно и нужно преподавать с помощью различных техник
, поскольку разные учащиеся извлекают выгоду из разных подходов. И всегда есть место для экспериментов с новыми методами, комбинируя их с более привычными.

Мы надеемся, что с помощью подготовленных языковых инструкторов Корпуса мира эта книга станет основой для интересных и актуальных языковых инструкций, которые позволят новым добровольцам Корпуса мира эффективно функционировать в новом окружении и начать процесс продолжения их изучение языка на протяжении всего срока службы.

ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДАННЫЙ ЯЗЫК
Казахстан: 1993-2011; В настоящее время приостановлено

СЕКТОРА ПРОГРАММ
Казахстан: Общественное развитие, образование, здоровье и ВИЧ / СПИД, Молодежное развитие

Казахский – тюркский язык, который относится к кипчакской (или западнотюркской) ветви тюркских языков, тесно связанных с ногайским и каракалпакским языками. Казахский язык имеет своих носителей (в основном казахов), распространенных на огромной территории от гор Тянь-Шаня до западного побережья Каспийского моря.Казахский язык является официальным государственным языком Казахстана, на котором, как сообщается, живет около 10 миллионов человек. Более миллиона говорящих проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где находится Илийский автономный округ, единственный казахстанский автономный округ Китайской Народной Республики. Всероссийская перепись 2002 года выявила 560 000 говорящих на казахском языке в России. Другие значительные группы говорящих на казахском языке проживают в Монголии (менее 200 000 человек). Их большое количество существует в других странах Центральной Азии (в основном в Узбекистане) и других частях бывшего Советского Союза, а также в Афганистане, Иране, Турции и других странах.Есть также некоторые говорящие на казахском языке в Германии, которые иммигрировали из Турции в 1970-х.?

На казахском говорят в: Казахстан

казахов также называют: Газаки, Хазаке, Кайсак, Казак, Казахи, Казах, Косач, Казак, Казаки

.

Казахский язык и OS400

Раскрытие информации рекламодателя codeguru.com
 • Visual C ++ / C ++ »
  • Образец главы
  • Безопасность
  • C ++ »
   • Алгоритмы и формулы »
    • Общий
    • Алгоритмы контрольной суммы
    • Комбинации
    • Сжатие / декомпрессия
    • Факториалы
    • Хеш-таблицы
    • Связанные списки
    • Математика
    • В поисках
    • Сортировка
    • Строковые алгоритмы
    • Проблемы переносимости
   • C ++ и MFC »
    • Общий
    • Обработка массивов
    • Двоичные деревья
    • битов и байтов
    • Операции с буфером и памятью
    • Обратный звонок
    • Классы и использование классов
    • Коллекции
    • Сжатие
    • Перетаскивание
    • События
    • Исключения
    • Внешние ссылки
    • Файловый ввод-вывод
    • Вызов функции
    • Связанные списки
    • Отслеживание памяти
    • Объектно-ориентированное программирование (ООП)
    • Открыть FAQ
    • Разбор
    • Узоры
    • Указатели
    • Переносимость
    • RTTI
    • Сериализация
    • Синглтоны
    • Стандартная библиотека шаблонов (STL)
    • шаблоны
    • Учебники
   • Дата и время »
    • Общий
    • Контроль даты
    • расписания
   • C ++ / CLI »
    • .NET Framework классов
    • Общий
    • ASP / ASP.NET
    • Бокс и распаковка
    • Компоненты
    • Сборка мусора и финализаторы
    • Взаимодействие
    • Переход из неуправляемого
    • Процессы и потоки
    • шаблоны
    • Visual Studio.NET 2003
   • Строковое программирование »
    • Общий
    • Альтернативы CString
    • Расширения CString
    • Манипуляции с CString
    • Открыть FAQ
    • Регулярные выражения
    • Строковые массивы
    • Преобразования строк
    • .NET
  • COM-технологии »
   • Программирование ATL и WTL »
    • Общий
    • ATL
    • Активные сценарии
    • Элементы управления ActiveX
    • База данных
    • Отладка
    • Внешние ссылки
    • Поддержка графики
    • Разное.
    • Производительность
    • Печать
    • Учебники
    • Коммунальные услуги
    • Библиотека шаблонов Windows (WTL)
   • Программирование ActiveX »
    • Общий
    • Активные сценарии
    • Элементы управления ActiveX
    • Документы ActiveX
    • Квартиры и потоки
    • Обработка ошибок
    • Внешние ссылки
    • Общий COM / DCOM
    • Разное.
    • Реестр
    • Безопасность
    • Структурированное хранилище
    • Учебники
    • Упаковщики
   • COM + »
    • Общий
    • COM-взаимодействие
    • Управляемый код /.NET
    • SOAP и веб-службы
   • Программирование оболочки »
    • Общий
    • Открыть FAQ
    • Ярлыки
    • Значки в трее
    • Начальник предыдущей секции
  • Элементы управления »
   • Лист свойств »
    • Открыть FAQ
    • Кнопки окна свойств
    • Калибровка
    • Мастера
   • Кнопочное управление »
    • Расширенные кнопки
    • Bitmap Buttons
    • Плоские кнопки
    • Меню
    • Кнопки непрямоугольной формы
    • Windows XP
   • Поле со списком ”
    • Палитры цветов
    • Выпадающий
    • Комбинации шрифтов
    • Многоколоночные комбинации
    • Специальные эффекты
    • Подсказки
   • Изменить элемент управления »
    • Фон и цвет
    • Редакторы
    • Клавиатура
    • Элементы управления маскированным редактированием
    • Пароли и безопасность
    • Органы управления отжимом
    • прозрачный
   • ImageList Control »
    • Открыть FAQ
   • Элемент управления ListBox »
    • Флажки
    • Цветные списки
    • Перетаскивание
    • светодиода
   • Элемент управления ListView »
    • Продвинутый
    • Цвет фона и изображение
    • Флажки
    • Колонны
    • Пользовательский чертеж
    • Данные
    • Удаление
    • Перетаскивание
    • Редактирование позиций и подпунктов
    • FilterBar
    • Линии сетки
    • Элемент управления заголовком
    • Введение
    • Разное
    • Навигация
    • Новый элемент управления ListView (IE 4.0)
    • Печать
    • Списки Недвижимости
    • Отчеты
    • Полосы прокрутки
    • Выбор
    • Сортировка
    • Подсказка и подсказка
    • Использование изображений
    • Просмотры
   • Меню »
    • Альтернативное меню
    • Растровые меню
    • Закрепляемые меню
    • Маршрутизация сообщений и команд
    • Разное
    • XML
    • Меню в стиле XP
   • Другие элементы управления »
    • Bitmap Buttons
    • Диаграммы и аналоговые элементы управления
    • Элементы управления флажком
    • Часы и таймеры
    • Cool Controls
    • Элементы управления выбором даты и т. Д.
    • Цифровое управление
    • Методы расширения / создания подклассов
    • Выбор файлов и каталогов
    • Управление сетью
    • Групповой ящик
    • Элементы управления HyperLink
    • Интернет и Интернет
    • Списки, деревья и комбинации
    • Кнопка свертывания
    • Контроль выполнения
    • Изменение размера
    • Полосы прокрутки
    • Ползунок управления
    • Контроль отжима
    • Системный лоток
    • Элементы управления вкладками
    • Элементы управления всплывающей подсказкой
    • Диаграммы и аналоговые элементы управления
    • Методы расширения / создания подклассов
   • Богатый контроль редактирования »
    • преобразования
    • Редакторы и монтаж
    • Подсветка синтаксиса
    • Без окон
   • Статическое управление »
    • Фаска
    • Элементы управления отображением данных
    • Прокрутка текста
   • Статус бар ”
    • Продвинутый
    • Системный лоток
   • Панель инструментов »
    • Настройка панелей инструментов
    • Док-станция
    • Плоская панель инструментов
    • Разное
    • Размещение элементов управления на панелях инструментов
    • Размещение элементов управления на панелях инструментов
   • Элемент управления в виде дерева »
    • Классы
    • Каталог браузеров
    • Перетаскивание
    • Редактирование этикеток
    • Развернуть – Свернуть
    • Разное – Продвинутый
    • Мультиэкран
    • Новый элемент управления Listview (IE 4.0)
    • В поисках
    • Обход дерева
    • Использование изображений
  • Данные ”
   • База данных ”
    • ADO
    • ADO.NET
    • ATL
    • DAO
    • Динамический доступ к данным
    • Microsoft Access
    • Microsoft Excel
    • Разное.
    • Объектно-ориентированный
    • ODBC
    • OLE DB
    • Оракул
    • SQL Server
    • Хранимые процедуры
    • XML
   • Разное ”
    • Информация о файле
    • Файлы INI
    • Значения
    • XML
  • Фреймворки »
   • Пользовательский интерфейс и основы печати »
    • Библиотеки компонентов
    • Элементы управления Outlook
    • Отчетность и написание отчетов
    • Скины
    • Отчетность и написание отчетов
    • Методы и классы окон
  • Графика и мультимедиа »
   • Растровые изображения и палитры »
    • Захват
    • Сжатие
    • Отображение и размер
    • Внешние ссылки
    • Иконки
    • Манипуляции с изображениями
    • Объединение
    • Другие форматы…
    • Палитры и таблицы цветов
    • Специальные эффекты
    • Использование регионов
    • Зрителей
    • Просмотры и клиенты MDI
   • DirectX »
    • DirectDraw
    • DirectInput
    • DirectShow
    • DirectX 8
   • GDI »
    • Захват изображений
    • заполняет
    • Обработка и обнаружение шрифтов
    • GDI +
    • Иконки и курсоры
    • Строки
   • Мультимедиа »
    • Аудио
    • Настольные эффекты
    • Графика
    • Изображения
    • Таймеры
    • Твен
    • Видео
   • OpenGL »
    • Программирование игр
    • Печать
    • Наложение текстуры
  • Интернет и сети »
   • Интернет-протоколы »
    • ActiveX
    • Управление браузером
    • Чат-программы
    • DHTML
    • Набор номера
    • DNS
    • Электронная почта
    • Передача файлов
    • FTP
    • Общий Интернет
    • HTML
    • HTTP
    • Обмен мгновенными сообщениями
    • Интернет-протокол (IP)
    • Сеть
    • Уровень защищенных сокетов (SSL)
    • Безопасность
    • Потоковое мультимедиа
    • Веб-службы
    • XML
   • Программирование IE »
    • Отображение информации
    • Безопасность
    • Голос
   • ISAPI »
    • Файлы cookie
    • Данные / Базы данных
    • Расширения
    • Фильтры
    • Связанные разделы CODEGURU
   • Сетевые протоколы »
    • Active Directory
    • Базовые сетевые операции
    • Удаленный доступ к сети
    • Игры
    • IPX
    • Сообщения
    • Именованные каналы
    • Сетевая информация
    • Удаленное администрирование
    • Удаленный вызов
    • Последовательная связь
    • TCP / IP
    • Решения Winsock
  • Разное ”
   • Разное ”
    • Контроль приложений
    • Язык ассемблера
    • CD-ROM
    • Компилятор и прекомпилятор
    • Консольные приложения
    • CryptoAPI
    • Перетаскивание
    • Именование файлов и каталогов
    • Файловый ввод-вывод
    • Рисунок без мерцания
    • Шрифты
    • Графика
    • ImageList
    • Intellisense
    • Интерфейс с другими языками
    • Internet Explorer
    • Методы IPC
    • Клавиатура
    • Файлы журнала и трассировки
    • MAPI
    • Математика
    • Память
    • Обработка окна сообщений
    • Справка MFC
    • Microsoft Office / Outlook
    • Microsoft Shell (MSH)
    • Работа с мышью и курсором
    • MSN
    • Многоязычная поддержка
    • Плагины / Надстройки
    • API управления питанием
    • Хранители экрана
    • Заставки-заставки
    • Стек
    • Система
    • Системный лоток
    • Планировщик заданий
    • Шаблонные классы
    • Потоки / процессы
    • Таймеры
    • Заголовок
    • Инструменты
    • UML
    • Информация о версии
    • Видео
    • Visual InterDev
    • Обмен сообщениями Windows
   • Образцы »
    • Базовое программирование
    • Выделение кода
    • Игры
    • Информация о системе
    • Тестирование и отладка
  • Visual Studio »
   • Отладка »
    • Отладчики
    • Обработка сбоев
    • Лесозаготовка
    • Проблемы с памятью
    • Обратный инжиниринг
    • Розыск
   • Надстройки и макросы »
    • Надстройки
    • Закладки
    • Браузер Windows
    • Генерация кода
    • Код навигации
    • Переформатирование кода
    • Надстройка шаблона кода
    • Создатели комментариев
    • Пользовательские мастера приложений
    • Отладка
    • Создание файла
    • Открытие файла
    • Текстовые операции
    • Контроль версий
    • Visual Studio.NET
    • Управление окнами
   • Советы редактора »
    • Настройка IDE
    • Отладка
    • Подсветка синтаксиса
  • Программирование для Windows »
   • Vista
   • CE »
    • Растровые изображения и GDI
    • COM
    • Элементы управления
    • База данных
    • Встроенный Visual C ++
    • Файлы
    • Программирование игр
    • Управление памятью
    • Сеть
    • Карманный компьютер
    • Реестр
    • Образцы
    • Оболочка и родственное программирование
    • Смартфон
   • Буфер обмена »
    • Внешние ссылки
    • Начальник предыдущей секции
   • DLL »
    • Зацеп
    • Проблемы с импортом / экспортом
    • Взаимодействие с приложениями Visual Basic
    • Смешанные библиотеки DLL
    • подсказок
    • Взаимодействие с приложениями Visual Basic
   • Папка ”
    • Функции и диалоговые окна браузера
    • Элементы управления и диалоги
    • Информация о файле
    • Файловый ввод-вывод
    • Обслуживание папок / каталогов
    • INI-файлы
    • Установщики
    • Функции API оболочки
   • Справочные системы »
    • HTML
    • MSDN
   • Печать »
    • Открыть FAQ
    • Предварительный просмотр
   • Win32 »
    • Курсоры
    • Окно сообщений
    • Безопасность
    • Учебники
    • Управление версиями
   • Система »
    • CD-ROM
    • Панель управления
    • Разработка драйверов устройств
    • Информация об оборудовании
    • Клавиатура
    • Лесозаготовка
    • Обработка сообщений
    • Разное
    • Снимки MMC
    • Услуги NT
    • Статистика производительности
    • Процессы / Модули
    • Реестр
    • Обнаружение / управление ресурсами
    • Безопасность
    • Услуги
    • Общая память
    • Информация о системе
    • Панель задач
    • Диспетчер задач
    • Нарезание резьбы
    • Таймеры
    • VxD
  • Окна и диалоги »
   • Приставка ”
    • Перенаправление
   • Диалог »
    • Анимация
    • Фон
    • Растровые изображения / изображения
    • Обзор пространства имен
    • Цвета
    • CommandUI
    • Общие диалоги
    • Кредиты Dialog
    • DDX / DDV
    • Диалоговые приложения
    • Диалоговые панели
    • Диалог выбора папок
    • Диспетчер макета диалогов
    • Ресурсы шаблона диалогового окна
    • Отображение в окне
    • Характеристики дисплея
    • Обработка шрифтов
    • Справка
    • Предварительный просмотр изображения
    • Работа с меню
    • Разное
    • Немодальные диалоги
    • Непрямоугольные диалоги
    • Диалоги опций
    • Индикаторы выполнения
    • Диалоги с изменяемым размером
    • Прокрутка
    • Заставки-заставки
    • Разделитель окон с диалогами
    • Нитки
    • Совет дня
    • Строка заголовка
    • Панели инструментов и строки состояния
    • Всплывающие подсказки для элементов управления диалогом
    • Учебники
    • Win32
    • Мастера
    • Разделитель окон с диалогами
   • Окно закрепления »
    • Открыть FAQ
   • Документ / Просмотр »
    • Фон
    • CHtml Просмотр
    • Командная маршрутизация
    • Контрольные просмотры
    • DDX / DDV
    • Открыть / сохранить файл
    • Справка
    • Карты сообщений
    • Разное
    • MRU (Список последних использованных файлов)
    • Печать
    • Прокрутка
    • SDI
    • Сплиттер просмотров
    • Вкладки
    • Строка заголовка
    • Управление просмотром
    • Позиции / размеры окон
   • Сплиттер »
    • Открыть FAQ
    • Калибровка
    • Панели инструментов
    • Учебники
  • Стандартная библиотека шаблонов
 • .NET / C # »
  • Образец главы
  • .СЕТЬ ”
   • Silverlight
   • WCF
   • WPF
   • Рабочий процесс Windows
   • Данные и базы данных »
    • DataGrid
    • Сортировка и итерация
    • Веб-сетка
   • Отладка »
    • Отладка
    • Лесозаготовка
    • Государственное управление
    • Методы
    • Розыск
   • Framework »
    • Лицензирование
    • Пространство имен Microsoft
    • Системное пространство имен
   • Общие »
    • Арифметика
    • Сборки
    • Код позади
    • COM / COM +
    • Система общего типа (CTS)
    • Отладка и обработка ошибок
    • Мероприятия и делегаты
    • Графика
    • IL
    • Интернет
    • Клавиатура
    • Макросы
    • .NET Framework классов
    • .NET Мои службы
    • Узоры
    • Производительность
    • Ротор
    • Информация о системе
    • Нитки
    • Советы и хитрости
    • Инструменты и сторонние
    • Visual Studio.Надстройки .NET
    • Отладка и обработка ошибок
   • JScript .NET »
    • Эссам Ахмед на JScript .NET
   • Управляемый C ++ »
    • Службы Windows
   • Чистая безопасность »
    • Аутентификация
    • Шифрование
    • PGP
   • Надстройки VS »
    • UML и дизайн
    • Надстройки Visual Studio
    • Visual Studio.Надстройки .NET 2003
   • Общий ASP.NET »
    • Элементы управления
    • Электронная почта
    • Файлы
.

Казахский язык ▷ Испанский перевод

КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК НА ИСПАНСКОМ

Примеры использования казахского языка в предложении и их переводы

Казахский язык используется в начальных классах. Lengua kazaja en los grados primarios. Планируемое развитие казахского языка не нанесет вреда русскому языку. Эль desarrollo planificado дель idioma kazajo no se llevará a cabo en detrimento del idioma ruso. Однако оказалось, что недостаточное знание казахского языка может затруднить доступ к политическим возможностям и возможностям трудоустройства, а также к социальным услугам. Sin embargo, parece que el conocimiento insuficiente del idioma kazako podría ser un obstáculo para el acceso a oportunidades políticas, oportunidades de empleo y servicios sociales. В четырнадцатом и пятнадцатом веках на основе кыпчакской группы тюркских языков казахский язык . En los siglos XIV y XV, el idioma kazako comenzó a evolucionar separadamente del grupo kypchak de idiomas turcos. В тринадцатом-пятнадцатом веках казахский язык развился из кыпчакской группы тюркских языков. En los siglos XIII a XV se fue formando el idioma kazako a partir del grupo kypchak de lenguas turcas. В настоящее время людей поощряют изучать казахский язык , потому что он открывает возможности для интеграции в общество и на рынок труда. Si hoy día se alienta el aprendizaje del kazajo es porque ampía las perspectivas de integrationción en la sociedad y el mercado lab. Управление образования и культуры Баян-Ольгийского велаята, где проживает большая часть казахстанского населения, разрабатывает стандарты обучения казахскому языку . Департамент образования и культуры провинции Баян-Ольги, не проживающий в мэрии города, подробные актуальные нормы для жизни del idioma kasajo . Г-н.КАЙДАРОВ А.Т., президент, международное общество казахский язык , академик академии наук. Г-н А. Т. КАЙДАРОВ, президент международного общества на языке казака , академический, научный центр.Несомненно, необходимы дополнительные меры для расширения использования казахского языка ; однако не следует забывать, что русский язык, а

не является государственным языком, имеет статус государственного.

No cabe duda de que hacen falta más medidas para fortalecer el uso del idioma kazajo ; no obstante, no debería olvidarse que, aunque no sea

lengua nacional, el ruso está reconocido como lengua oficial.

АНТОНОМОВ сказал, что казахи были кочевниками

людей и что, хотя были диалекты казахского языка , казахи из Монголии, Российской Федерации и Казахстана в основном говорили на одном языке.

ANTONOMOV dice que los kazakos son

un pueblo nómada y que, si bien en el idioma kazako hay dialectos, los kazakos de mongolia, la federación de

rusia y kazajstán básicamente hablan el mismo idioma.

Цель этой программы – сделать юридические знания, информацию, законы

и законодательства, доступного для казахстанских граждан путем предоставления этой информации на казахском языке и, следовательно, поддержки их юридического образования.

El objetivo de este programa es libear el Acceso de los ciudadanos kazajos a los conocimientos jurídicos,

la información, la legalación y las leyes, difundiéndolos en idioma kazajo y, por lo tanto, apoyar su Educación jurídica.Многие представители этнических сообществ поддерживают активное изучение казахского языка , так как он необходим для интеграции молодежи в

казахского общества и их профессиональному будущему.

Muchos Representantes de las comunidades étnicas abogan por el estudio интенсив де ла lengua kazaja , ya que es un Requisito para la integrationción en

la sociedad kazaja y para asegurar el futuro profesional de los jóvenes.

Это единственный вуз

в казахстане, где обучение ведется исключительно на казахском языке и где девушки из сельской местности составляют большинство учащихся.

Esa es la única institución de Educación

Superior en que las clases se imparten exclusivamente en idioma kazajo y las niñas de las zonas rurales son mayoría dentro del estudiantado.

Всего 296 оригинальных учебников и методических пособий

материалы для детей опубликованы 39 процентов на казахском языке и 61 процент на русском языке :..

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *